تبلیغات اینترنتیclose
طریقی 5
پیچک ( غلامرضا طریقی )
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 16 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

جغجغه ی مجنون   

 

تا کی از يوسف و آن پيرزن تر دامن

قصه سر هم بکنم تا تو بخوابی با من !

 

تا کی انکار کنم عشق زليخايی را

تا مجوز بستاند غزلم الزامن ! !

 

بی گمان لايق يک قطره لجن خواهم شد

اگر انکار کنم هيبت دريا را من !

 

عشق آن جغجغه ای نيست که مجنون برداشت

تا که سرگرم شود با زدَنَش صدها «من» !

 

چند قرن است به عشق سريال مجنون

غرق در خواب و خيالند همه ، حتا من !

 

ای که از قصه ی تو اين همه انسان خوابند

داوری کو؟ که بگويد تو محقّی يا من ؟!

 

عشق ، عصيان زليخاست نه !حُسن يوسف !

قصه ای بيش نبود آنچه تو گفتی با من !

 

 

غلامرضا طریقی

http://ghazal-tarighi.blogfa.com/86094.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : طریقی 5, | بازديد : 559

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 16 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

بس است

 

 

بس است هر چه زمين از من و تو بار کشيد

چگونه می شود از زندگی کنار کشيد ؟     

 

 چقدر می شود آيا به روی اين ديوار

بجای پنجره نقاشی بهار کشيد ؟

 

برای دور زدن در مدار بی پايان

چقدر بايد از اين پای خسته کار کشيد ؟

 

گلايه از تو ندارم چرا که آن نقاش

مرا پياده کشيد و تو را سوار کشيد

 

حکايـت من و تو داستان تکه يخی ست

که در برابر خورشيد انتظار کشيد

 

چگونه می شود از مردم خمار نگفت

ولی هزار رقم ديده خمار کشيد ؟

 

اگر بهشت برای من و تو است چرا

پس از هبوط ، خدا دور آن حصار کشيد ؟

 

چرا هر آنچه هوس را اسیر کرد اما

برای تک تکشان نقشه ی فرار کشید؟

 

خدا نخست سری زد به جبه ی منصور

سپس به دست خودش جبه را به دار کشید !

 

خودش به فطرت ابلیس سرکشی آموخت

و بعد نقطه ی ضعفی گرفت و جار کشید

 

غزل قصیده اگر شد مقصر آن دستی ست

که طرح قصه ی ما را ادامه دار کشید !

 

غلامرضا طریقی 
 http://ghazal-tarighi.blogfa.com/86081.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : طریقی 5, | بازديد : 546

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 16 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

خبری نیست

 


 

از تو در اين روزنامه ها خبری نيست

جز خبر خوبی هوا خبری نيست !

 

نرخ تورم به زير صفر رسيده

باز از اثبات ادعا خبری نيست

 

صفحه ی بعدی حوادث است ولی از

حادثه عشق ما دوتا خبری نيست

 

هيس ! نپرس آنکسی که آب خنک خورد

قبل تو پرسيد : پس چرا خبری نيست ؟!

 

يک خبر تازه : عاشقی سرطان است

از علل و شکل ابتلا خبری نيست

 

اينهمه از ماجرای عشق نوشتند

حيف که از اصل ماجرا خبری نيست

 

پاره کن اين روزنامه را و برايم

  حرف بزن از بقيه تا خبری نيست .

 

 

غلامرضا طریقی

http://ghazal-tarighi.blogfa.com/86081.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : طریقی 5, | بازديد : 448

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 16 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

مثنوی قند قلندر

 

ای قسمت من از قسم والقلم و نون !

دوشيزه ديوانه من! جوجه مجنون !

 

ای هرم نگاهت سبب گرمی بندر  !

شيرين پريشان من ای قند قلندر !

 

ای آخرت و حال من ای آخر اول !

سيب ازلی پيش تنت ميوه تنبل !

 

ای يک شبه ديوانه شدن از برکاتت !

ديوان غزل حاصل حمد حرکاتت !

 

زنجير شما بر من بی دين همه نعمت !

« زن_ جيره» ! دلخواه من از اين همه نعمت !

 

ای خاتمه برتری کوه بر انسان !

پايان خوش سلطه اندوه بر انسان !

 

ای مهر تو چون مادر و قهر تو چو کودک !

تا بوده نديده است کسی مثل تو کودک !

 

ای ماهی قرمز تو کی از آب پريدی ؟
رويای مرا ديدی و از خواب پريدی ! ؟

 

بادی ! ؟ که از اين راه پر از خاک گذشتی ؟

يا آب ؟ که از اين همه گل پاک گذشتی ؟

 

چون خنده ای آهسته به لبهام نشستی !

بی داشتن دانه در اين دام نشستی !

 


زنجير مرا از کف تقدير گرفتی

مستی به من آموخته تخدير ، گرفتی !

 

ديدم که نگاهت غم در اين نشاط است !

گيسوی تو مجموعه ی پلهای صراط است !

 

تا دست به دستت زدم از برق پريدم

خورشيد تو را ديدم و تا شرق پريدم !

 

ديدم عرق شرم دو تا سيب رسانده !

آتش به گلستان تو اسيب رسانده !

 

آنگونه که آدم هوسش را ز زن آموخت

چشم تو به من شيوه شيطان شدن آموخت !

 

«شمسم» شدی و «مولويم» کردی و رفتی !

با چند غزل «منزوی» ام کردی و رفتی !

 

چشمان تو درويش شد و شور به من داد

در پنجه ام آتش زد و تنبور به من داد !

 

ناگاه به هم ريخت فعول و فعلاتم !

من مشتعلٌ مشتعلٌ مشتعلاتم !

 

سوگند به خالت که نه « هندی» نه «عراقی» است

مستی سيهم چشم سياه تو چو ساقی است !

 

هيچ آيينه در حسن تو تاثير ندارد

يک بيت نيازی به دو تفسير ندارد !

 

 

 


اين بار من از راه پر از خاک گذشتم

چون چشمه ای از اين همه گل پاک گذشتم !

 

پا پرسه زد و ساقه ی باريکترم کرد !

هر سو که دويدم به تو نزديکترم کرد !

 

ای کعبه قايم شده ! پنهان شده « ماه» ها !

در جستجويت گيج شده «قبله نما» ها !

 

آموخته بود عشق به من گم نشدن را

آلوده حرف کف مردم نشدن را !

 

با هديه ناچيز به پای تو رسيدم

از «سر» که گذشتم به «سرا» ی تو رسيدم !

 

مخمور نو آموخته را مست خودت کن

انگشتر خود ساخته را دست خودت کن !

 

ياری کن از اين خاک به پرواز در آيم

چون چلچله ای پاک به پرواز درآيم !

 

چون چلچله بر روی چنارت بنشينم !

با «اشهد ان» «دل» به منارت بنشينم !

 

با هلهله احرام ببندم به «صفا» يت

بشتاب به معشوق بخوانم به هوايت !

 

در حال دويدن به طواف تو بميرم

سيمرغ شوم در دل قاف تو بميرم !


 

 غلامرضا طریقی

http://ghazal-tarighi.blogfa.com/86051.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : طریقی 5, | بازديد : 1315

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 16 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

می خواستم نشد

 

می خواستم کنار تو باشم ولی نشد

پيکی به افتخار تو باشم ولی نشد

 

می خواستم به حکم دل خود ورق ورق

بازنده قمار تو باشم ولی نشد

 

می خواستم به واسطه اشکهای خويش

يک چشمه از بهار تو باشم ولی نشد

 

حاضر شدم به شکل دو دستت در آيم و

عمری در اختيار تو باشم ولی نشد

 

وقتی که خسته می شوم از شهر بی حدود

زندانی حصار تو باشم ولی نشد

 

باران مهر باشی و من چون کوير لوت

عمری در انتظار تو باشم ولی نشد

 

بعد از هزار و يک «نشد» از ياس خواستم

خيام روزگار تو باشم ولی نشد

 

غلامرضا طریقی

http://ghazal-tarighi.blogfa.com/86051.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : طریقی 5, | بازديد : 476

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 16 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

گل ميوه دهنده

 

 جا می خورد از تردی ساق تو پرنده!

ايمان منی سست وظريف و شکننده !

 

هم , چون کف امواج «خزر» چشم گريزی

هم , مثل شکوه«سبلان» خيره کننده !

 

می خواست مرا مرگ دهد آنکه نهاده ست

بر خوان لبان تو , مربای کشنده !

 

چون رشته ی ابريشم قاليچه ی شرقی ست

بر پوست شفاف تو رگ های خزنده !

 

غير از تو که يک شاخه ی گل بين دو سيبی

چشم چه کسی ديده گل ميوه دهنده !؟

 

لب های تو اندوخته ی آب حيات است

اسراف نکن اين همه در مصرف خنده !

 

ای قصه موعود هزار و يکمين شب

مشتاق تو هستند هزاران شنونده

 

افسوس که چون اشک , توان گذرم نيست

از گونه ی سرخ تو ـ پل گريه و خنده !

 

عشق تو قماری ست که بازنده ندارد

ای دست تو پيوسته پر از برگ برنده !!

 

 

 غلامرضا طریقی

http://ghazal-tarighi.blogfa.com/86044.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : طریقی 5, | بازديد : 512

صفحه قبل 1 صفحه بعد